tukaj in zdaj” je edino kar resnično imam

Kot psihoterapevtka uporabljam tehnike in metode geštalta, katerih osnovni postulati so »tukaj in zdaj«, zavezanost k medosebnemu dialogu, uporaba eksperimentov in eksistencialna naravnanost.

Geštalt terapija je humanistična oblika psihoterapevtskega dela in človeka razume kot celoto. Človek sam daje pomen in smisel svojim izkušnjam in je sposoben zavedanja ter prevzemanja odgovornosti. Posameznika vedno razume zgolj znotraj njegovega življenjskega konteksta, ki v stiku z okoljem in drugimi zadovoljuje svoje potrebe in interese. Zna se ustvarjalno prilagajati na vedno prisotne spremembe, v vseživljenjskem procesu rasti in integracije pa spoznavati sebe in svoje potenciale.

Cilj geštalt terapije je, da oseba skozi zavedanje, raziskovanje in preskušanje novega ponovno oživi prekinjene ali blokirane procese, da prepozna nove možnosti, da spet začuti in uporabi svojo življenjsko energijo za uresničenje svojih ciljev ter zadovoljevanje potreb.

Rezultat je večja spontanost, svoboda izbire, živost in kreativnost, najdenje notranje in zunanje podpore. Del psihoterapevtskega procesa je razumevanje individualnega, osebnega ozadja vsakega klienta, saj je to osnova za delo na morebitnih spremembah v trenutni življenjski situaciji.

Klient in terapevt se skozi dialog srečata kot dve enakovredni osebi, se osredotočata na kontakt in procese v tem trenutku »tukaj in zdaj«, t. j. na misli, čustva in telesne senzacije. Klient tudi ob uporabi različnih kreativnih medijev in eksperimentov ozavešča in raziskuje sebe v odnosu. Sebe doživi v novi, bolj ozaveščeni obliki in spremembe vključi v življenje.