tukaj in zdaj” je edino kar resnično imam

Osnovna tehnika mojega dela je raziskovalni pogovor. Sem zagovornica holističnega pristopa v psihoterapiji, saj mi izkušnje pri delu s klienti jasno kažejo, kako zelo pomembno je povezovanje kognitivnih uvidov, s klientovim čustvovanjem in telesnim doživljanjem. Šele takšna celostna obravnava omogoča zares uspešno razrešitev vzrokov težav in ne zgolj njihovih simptomov, oziroma posledic.

Kot teoretično izhodišče pri svojem delu primarno uporabljam metode s področja:


GEŠTALT PSIHOTERAPIJA

Osnovni postulati geštalta so »tukaj in zdaj«, zavezanost k medosebnemu dialogu, uporaba eksperimentov in eksistencialna naravnanost.

Geštalt terapija je humanistična oblika psihoterapevtskega dela in človeka razume kot celoto. Človek sam daje pomen in smisel svojim izkušnjam in je sposoben zavedanja ter prevzemanja odgovornosti. Posameznika vedno razume zgolj znotraj njegovega življenjskega konteksta, ki v stiku z okoljem in drugimi zadovoljuje svoje potrebe in interese. Zna se ustvarjalno prilagajati na vedno prisotne spremembe, v vseživljenjskem procesu rasti in integracije pa spoznavati sebe in svoje potenciale.

Cilj geštalt terapije je, da oseba skozi zavedanje, raziskovanje in preskušanje novega ponovno oživi prekinjene ali blokirane procese, da prepozna nove možnosti, da spet začuti in uporabi svojo življenjsko energijo za uresničenje svojih ciljev ter zadovoljevanje potreb.

Rezultat je večja spontanost, svoboda izbire, živost in kreativnost, najdenje notranje in zunanje podpore. Del psihoterapevtskega procesa je razumevanje individualnega, osebnega ozadja vsakega klienta, saj je to osnova za delo na morebitnih spremembah v trenutni življenjski situaciji.

Klient in terapevt se skozi dialog srečata kot dve enakovredni osebi, se osredotočata na kontakt in procese v tem trenutku »tukaj in zdaj«, t. j. na misli, čustva in telesne senzacije. Klient tudi ob uporabi različnih kreativnih medijev in eksperimentov ozavešča in raziskuje sebe v odnosu. Sebe doživi v novi, bolj ozaveščeni obliki in spremembe vključi v življenje.


SOMATSKO DOŽIVLJANJE

Somatsko doživljanje / Somatic Experiencing® (SE™) je bio-psihološka terapevtska metoda, ki je usmerjena v pomoč pri predelavi posledic travmatskih izkušenj in drugih stresnih motenj.

Metoda, ki jo je razvil dr. Peter Levin, je osnovana na raziskavah s področja fiziologije stresa, psihologije, etiologije, biologije, nevroznanosti, domorodnih zdravilskih praks in medicinske biofizike. Po svetu se v klinični praksi uspešno uporablja že več kot 45 let.

SE™  definicija travme pravi, da travma ni v travmatičnem dogodku, pač pa je shranjena v živčnem sistemu našega telesa. Delovanje živčnega sistema, ki skrbi za usklajenost delovanja našega telesa gleda na okolico, je pri travmatskem odzivu moteno.

Pri tej metodi zato ni nujno, da oseba govori o vsebini travmatskega dogodka, saj pri predelavi travme spremljamo predvsem odziv telesa – telesne zaznave občutkov, čustev, misli ali morebitnih slik, ki se pojavljajo ob spominu na travmatični dogodek. Na ta način postopoma sprostimo visoko stopnjo vznemirjenosti živčnega sistema in ponovno vzpostavimo njegovo normalno delovanje. Ponovno je vzpostavljeno notranje ravnovesje, kar osebi prinese občutek pomirjenosti, varnosti in večje kontrole nad seboj in svojim življenjem.

SE™ uspešno deluje v primeru:

  • predelave travm povezanih s posameznimi travmatskimi dogodki – šok travma (različne nesreče, medicinski posegi, izguba bližnjega …)
  • razreševanja dolgotrajnejših, ponavljajočih težkih izkušenj (fizične zlorabe, spolne zlorabe, verbalne zlorabe, čustvene zlorabe …)
  • spopadanja s posledicami težkih izkušenj iz otroštva – razvojna travma (okolje, ki je bilo premalo podporno za potrebe razvijajočega otroka)
  • razreševanja psiho-fizičnih simptomov, katerih izvor morda osebi ni poznan (anksioznosti, strahovi, zakrčenost, depresija, kronične bolečine …)

S klienti se srečujem praviloma enkrat tedensko v prostorih zasebnega psihoterapevtskega centra v Ljubljani (Vič), možno pa je tudi delo preko on-line povezave.

Z redno supervizijo zagotavljam strokovnost dela s klienti in hkrati tudi svoj strokovni in osebnostni razvoj. Pri mojem delu me zavezuje stroga zaupnost, zato o delu s klienti govorim zgolj s supervizorjem, ki je za to posebej usposobljen strokovnjak, pri čemer ostaja identiteta klienta ves čas anonimna.

Zavezana sem, da delujem po načelih Etičnega kodeksa Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in Evropskega združenja za geštalt terapijo (European Association for Gestalt Therapy).