Oder je prostor kjer se počutim kot riba v vodi in pri svojem delu v preteklosti sem se srečevala z različnimi odri – od tistih intimnih kjer sem skupaj z nekaj udeleženci mojih delavnic odkrivala nove svetove, do tistih velikih, kjer vame zrlo več kot 600 parov oči hkrati. Zaradi moje ljubezni do odra so delavnice in predavanja del mojega poslovnega vsakdana, teme s katerimi se ukvarjam pa so predvsem različni zorni koti medsebojnih odnosov.

V zadnjem obdobju je za podjetja aktualna delavnica z naslovom »Oblikovanje meja v poslovnih odnosih«. Gre za delavnico, ki je plod združevanja dvajsetletnih izkušenj in znanj v poslovnem svetu in izobraževanja in dela na področju psihoterapije. V delavnici je poudarek na osebni izkušnji udeležencev, saj vem, da se običajno udeleženci največ naučijo iz tega kar sami izkusijo in uvidijo. Delavnica je edinstvena v slovenskem prostoru, saj se s temo postavljanja meja na poslovnem nivoju ne ukvarja nihče, sama pa menim, da dobro postavljanje meja ena izmed ključnih kompetenc dobrih poslovnih odnosov in je zato njena obravnava potrebna in upravičena.

Kaj pridobijo udeleženci delavnice:

 • zavedanje o mejah na splošno – v medsebojni komunikaciji na različnih relacijah: nadrejeni-podrejeni, med sodelavci, s kupci, pri sodelovanju v timu …,
 • vpogled v svoj način postavljanja meja in vpogled v načine postavljanja meja drugih,
 • večje razumevanje sebe in svojih ravnanj,
 • empatija do ravnanj drugih in zato lažje približevanje win-win rezultatom,
 • ideje o tem kako uveljaviti svoje meje takrat, ko se te križajo z mejami drugih,
 • veliko konkretnih napotkov in predlogov o tem, kako z zdravim načinom postavljanja meja, bolj učinkovito delovati na delovnem mestu in v komunikaciji,
 • izkustvo in znanje o mejah, ki ga lahko uporabimo tako v poslovnih kot tudi zasebnih odnosih.

Komu je delavnica namenjena?

 • lastnikom, da bodo znali voditi podjetje do učinkovitejše podjetniške rasti
 • vodjem timov, da bodo povečali uspešnost delovanja svojih timov in s sodelavci pristneje ter lažje sodelovali
 • prodajnikom, da bodo lažje vzpostavili pristen stik s potencialnimi kupci in lažje prodali
 • in nenazadnje vsem nam, ki smo včasih tiho, čeprav imamo kaj povedati.

Prepričana sem, da je to tema, ki je ključna za dobre medsebojne odnose. Vem pa tudi, da so dobri medsebojni odnosi tista težko otipljiva, vendar bistvena sestavina dodane vrednosti vsakega podjetja.

REFERENCE

 • BNI Adria
 • Microsoft
 • Unicredit
 • 500 podjetnic
 • Združenje Management Consultantov Slovenije
 • Alumni Ekonomske Fakultete
 • Poslovna Informativa
 • Rotary Nike
 • Rotaract Nova Gorica
 • Trgovinsko podjetniška zbornica Slovenije GZS
 • Business Class
 • Fotografska konferenca
 • Poslovna Infromativa
 • Optimum IT Konferenca
 • Lektorsko društvo Slovenije
 • Elementum
 • Civis
 • Prava ideja