Po formalni izobrazbi sem integrativna geštalt psihoterapevtka (Univerza Sigmunda Freuda v Ljubljani, Institut für Integrative Gestalttherepie Wien) in magistrica ekonomskih znanosti (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Nenehna osebna in strokovna rast je moja velika vrednota. V množici številnih dodatnih strokovnih izobraževanj, ki sem se jih v zadnjih 20 letih udeležila, posebej izpostavljam, usposabljanje iz Somatskega doživljanja (angl. Somatic Experience, utemeljitelj dr. Peter A. Levine), saj sem trenutno edukantka triletnega študija te metode, ki je zelo učinkovita pri razreševanju vseh vrst travm.

Osnovna tehnika mojega dela je raziskovalni pogovor. Vsakodnevno uporabljam tudi različne kreativne tehnike (npr. risanje, glasba, gibanje, vizualizacija), ki klientom omogočajo dostop do nezavednih vsebin. Sem zagovornica holističnega pristopa v psihoterapiji, saj mi izkušnje pri delu s klienti jasno kažejo, kako zelo pomembno je povezovanje kognitivnih uvidov, s klientovim čustvovanjem in telesnim doživljanjem. Šele takšna celostna obravnava omogoča zares uspešno razrešitev vzrokov težav in ne zgolj njihovih simptomov, oziroma posledic.

Orodje s katerim pomagam klientom dostopati do čustev in telesnih občutkov, je fokusiranje. To je tehnika, ki jo je razvil Eugene Gendlin in omogoča spoznavanja pred-verbalnih in/ali nezavednih telesnih občutij, katera nam dajejo tiste informacije, ki so nam zgolj s kognicijo nedostopne.

Sama prakticiram čuječnost (mindfulness) in ker verjamem v njene pozitivne učinke na življenje posameznika, jo aktivno uporabljam tudi pri delu s klienti.

S klienti se srečujem praviloma enkrat tedensko v prostorih mojega svetovalnega centra v Ljubljani, možno pa je tudi delo preko on-line povezave.

Z redno supervizijo zagotavljam strokovnost dela s klienti in hkrati tudi svoj strokovni in osebnostni razvoj. Pri mojem delu me zavezuje stroga zaupnost, zato o delu s klienti govorim zgolj s supervizorjem, ki je za to posebej usposobljen strokovnjak, pri čemer ostaja identiteta klienta ves čas anonimna.

Zavezana sem, da delujem po načelih Etičnega kodeksa Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in Evropskega združenja za geštalt terapijo (European Association for Gestalt Therapy).

Zasebno se, potem ko zapustim psihoterapevtski fotelj, včasih ob večerih prelevim v plesalko orientalskih plesov, kakšno jutro, ko se dovolj zgodaj zmigam iz postelje, pa sem navdušena tekačica. Vse dneve in noči sem mama trem energičnim fantom in žena mojemu moškemu.